Tar ikke imot helsepenger

Irak har bare i begrenset grad søkt FN om å få bruke penger fra «olje-for-mat-programmet». Søknadene om kjøp av medisiner er nærmest minimale, i forhold til beløpene som er til disposisjon.