Radioaktiviteten stiger dramatisk

Arbeidere ble søndag evakuert fra en av reaktorene ved Fukushima-kraftverket i Japan etter svært høye målinger av radioaktivitet.

STORE SKADER: Det lekker radioaktive stoffer fra atomanlegget i Fukushima.
  • NTB
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 11 år gammel

Radioaktiviteten i vannet som har samlet seg i turbinbygningen til reaktor 2, er hele 10 millioner ganger høyere enn normalt, ifølge kraftselskapet Tokyo Electric Power Co (Tepco), som driver kjernekraftverket.

Før evakueringen forsøkte arbeiderne å pumpe ut radioaktivt vann som er oppdaget i tre av kraftverkets seks reaktorer.

— Vi undersøker årsaken til dette, men det blir ikke utført noe arbeid der på grunn av den høye radioaktiviteten, sier en talsmann for Tepco.

Han føyer til at det er funnet høye nivåer av cesium og andre stoffer som vanligvis ikke finnes i reaktorvannet.

— Det er mulig at brenselstavene er ødelagt, sier han.

Trolig lekkasje

En talsmann for japanske atomsikkerhetsmyndigheter omtaler det radioaktive nivået som ekstremt høyt, og han mener at vannet med stor sannsynlighet har lekket fra reaktoren.

I sjøen utenfor det ulykkesrammede atomkraftverket ble det søndag målt forekomster av radioaktivt jod som er 1.850 ganger større enn det tillatte nivået. Ved forrige måling lørdag var forekomstene av radioaktivt jod 1.250 ganger større enn det tillatte nivået.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har sendt representanter til kraftverket. Byrået mener at krisen kan komme til å vare i månedsvis før kraftverket er stabilisert.

Stråleskadd

Torsdag ble tre arbeidere sendt til sykehus fra reaktor 3 etter å ha tråkket i radioaktivt vann med strålingsverdier som var 10.000 ganger høyere enn hva som er vanlig i vannet som befinner seg i reaktoren. To av dem har fått påvist strålingsskader og er innlagt på sykehus.

Japanske myndigheter kritiserer Tepco både for manglende åpenhet og for å ha gjort en rekke feil, blant annet når det gjelder bekledningen til arbeiderne. Arbeiderne som er innlagt på sykehus, hadde på seg støvler som bare nådde opp til anklene, dermed ble huden deres eksponert for det radioaktive vannet, ifølge BBC.

Publisert