Domstolen vil ikke fortsette den innledende etterforskningen av Israel før FN eventuelt anerkjenner Palestina som en stat som kan slutte seg Roma-vedtektene, opplyser ICC tirsdag. Vedtektene danner grunnlaget for straffedomstolen i Haag.

Den palestinske selvstyremyndigheten sluttet seg til Roma-vedtektene i 2009, før den ba sjefanklager Luis Moreno-Ocampo om å iverksette en gransking av Israel etter Israels krig på Gazastripen i desember 2008 og januar 2009.

Palestinske myndigheter ba Moreno-Ocampo om å etterforske «handlinger begått på Palestinas territorium» helt tilbake til juli 2002.

ICCs sjefanklager åpnet deretter en innledende gransking for å finne ut om det var grunnlag for å gå videre med en eventuell etterforskning.

I uttalelsen tirsdag påpeker ICC at domstolens mandat ikke er basert på universell jurisdiksjon og at den bare kan starte etterforskning dersom enten FNs sikkerhetsråd eller en anerkjent stat ber om det.

Palestinerne sendte i fjor høst en søknad om anerkjennelse og fullt medlemskap i FN. De vil at FN anerkjenner en palestinsk stat basert på grensene fra før 1967. Israel, USA og flere europeiske land er imot planen, blant annet fordi den går utenom fredsforhandlinger.