• (1/2)
    TILTAK Å STEMME: Valgdeltakelsen i USA er lavere enn i europeiske land, mye grunnet en stemmeordning som krever at velgerne først registrerer seg. Siden det er visse folkegrupper som ikke orker dette, påvirkes amerikansk politikk. FOTO: Scanpix/Reuters/AP

Valgoppslutningen blir avgjørende

Hvis alle voksne amerikanere hadde stemt, ville Obama vunnet en overveldende seier. Obama-tilhengere kjører folk til stemmelokalene for å få større oppslutning.