Planen blir lagt frem av president Barack Obama tirsdag under et besøk i Det amerikanske senteret for sykdomskontroll i Atlanta, sier tjenestemenn til pressen.

Obama, som nylig kalte epidemien en trussel mot den nasjonale sikkerheten, er blitt kritisert for ikke å ha gjort mer for å bekjempe epidemien, som Verdens helseorganisasjon WHO sier har kostet minst 2.400 mennesker livet hittil.

Planen innebærer blant annet at det skal opprettes et kontrollsenter i Monrovia for å samordne USAs og andre internasjonale partneres innsats.

De 3.000 soldatene, som omfatter ingeniører og helsepersonell, skal settes inn i byggingen av 17 behandlingssentre med 100 senger hver i de tre landene og opplæring av rundt 500 helsearbeidere i uken i minst et halvt år.

WHO har etterlyst mer internasjonal bistand og beregner at det trengs minst tre til fire ganger så mange helsearbeidere i de tre landene som det er der nå.