Studie: - Ikke bevist at mobilbruk øker kreftfaren

Det fins ikke bevis for at bruk av mobiltelefon gir økt risiko for kreft i hjernen eller sentralnervesystemet, mener danske forskere. De har ikke funnet noen tegn til forhøyd kreftfare hos folk som bruker mobilen mye.