Forskere har nå vist at et fosters arvemateriale kan finnes igjen i en vanlig blodprøve fra mor. Det er heller ikke nødvendig å vite noe om barnefaren og hans genetikk for å gjennomføre en slik undersøkelse, ifølge den nye studien, som er presentert i det velrenommerte forskningstidsskriftet Nature.

— Vi står på terskelen til en enorm økning i vår evne til å forstå hvordan et spedbarn vil bli, fastslår Michael Katz, seniorrådgiver i March of Dimes, en forening for forskning på graviditet og fosterskader.

Ifølge ham kan det nå bli mulig å oppdage misdannelser tidligere, raskt og uten risiko.

Slik fosterdiagnostikk er kontroversiell fordi følgen kan bli at foreldre velger å avbryte svangerskapet dersom det oppdages problemer. Men fosterdiagnostikk gjør det også mulig å komme tidligere i gang med behandlingen, påpeker de amerikanske forskerne som står bak den nye studien.

Mors blod kan ifølge forskerne erstatte fostervannsprøver fordi det tidlig i graviditeten inneholder fragmenter av DNA fra fosteret. Utfordringen vil bli å gjøre slike undersøkelser billige nok til vanlig bruk. (©NTB)