• DREIER MOT KATASTROFE: Lasteskipet Rena i ferd med å kantre. FOTO: REUTERS

Uvær stopper lensing

Dårlig vær tvang bergingsmannskapene til å stanse lensingen av olje fra det havarerte skipet Rena utenfor kysten av New Zealand.