• BØYER IKKE AV: Muammar Gaddafi. FOTO: REUTERS

Gaddafi ber om geriljakrig

Muammar Gaddafi ber om geriljakrig mot opprørsstyrkene som nå kontrollerer det meste av Libya.