Beslutningen om å forberede en skjerping av lovene skjer som følge av drapet på den amerikanske journalisten James Foley som ble begått av en mann som snakket med britisk aksent.

I artikkelen tegner May opp et bredt spekter av tiltak, blant annet lover som kan gi myndighetene mulighet for å hindre borgere i å reise utenlands for å krige for ekstremistiske organisasjoner og begrense spredningen av synspunktene deres.

Ta pass og statsborgerskap

May ønsker også muligheten for å frata briter passet og ta det britiske statsborgerskapet fra briter med dobbelt statsborgerskap, om de vil krige i utlandet. I noen tilfeller skal det også bli mulig å ta statsborgerskapet fra naturaliserte briter.

May skriver også at landet vil slå ned på organisasjoner som sprer ekstreme synspunkter og gjøre det ulovlig å bli medlem av slike grupper, selv om de ikke er engasjert i terrorvirksomhet, slik loven krever i dag.

Den nye lovgivningen som May planlegger, vil også ta sikte på virksomheten til radikale islamistiske predikanter, som Anjem Choudary, hvis radikale retorikk i dag ikke bryter med loven.

«Vi er midt i en generasjonskamp mot en dødelig ekstremistisk ideologi», skriver hun og legger til at den er basert på en forvrengt og nihilistisk tolkning av islam som ikke har noe å gjøre med den fredelige troen til millioner av muslimer rundt om i verden.

Labour

Regjeringen lovte at den ikke skulle gå overilet til verks med nye tiltak etter drapet på Foley, men Labour mener at det er akkurat det den gjør med forslaget til ny lovgivning.

Labours skyggeinnenriksminister Yvette Cooper er likevel fornøyd med at regjeringen trapper opp innsatsen mot folk som reiser for å slutte seg til IS.

Men hun mener det er en mangel at regjeringen ikke snakker mer om å forhindre radikalisering ved å støtte samfunn som har forebyggende programmer. Hun mener også at det er viktig at det er kontrollmekanismer på plass.

Minst 500 britiske borgere har reist til Syria og Irak for å krige med militante grupperinger. May skriver at 23 personer som skulle til Syria, allerede er fratatt passet, og at 69 personer er pågrepet for lovbrudd i forbindelse med terror i Syria.

Hun skriver også at 28.000 innslag med terrorrelatert materiale er fjernet fra internett.

Siden 2010 er minst 150 mennesker blitt nektet adgang til Storbritannia på grunn av sine synspunkter.