EVAKUERT: Flere landsbyer i nærheten av Bardarbunga er evakuert av islandske myndigheter. - Vi har ikke moderne metoder som med sikkerhet kan si hvordan vulkanen oppfører seg. Derfor er det mulig at et utbrudd kommer overraskende, sier vulkanolog Rune Selbekk ved Universitetet i Oslo.FOTO: REUTERS
REUTERS

På Islands nest største vulkan er det registrert over 3000 jordskjelv siden starten av august. Denne uken var ett av skjelvene så kraftig at det også ble plukket opp i Norge.Islandske myndigheter har nå evakuert enkelte områder, og signalene tyder på at et nytt vulkanutbrudd kan være i anmarsj.

Vulkanolog Rune Selbekk ved Universitetet i Oslo har reist til Reykjavik, og følger nå situasjonen på nært hold.

— Det er det potensial for et større utbrudd enn Eyjafjallajökull i 2010. Nå gjenstår det å se hva som skjer, sier Selbekk.

Enorme askemengder

Mesteparten av den vulkanske aktiviteten har så langt foregått på mellom fem og ti kilometers dyp, og det er fortsatt mulig at vulkanen roer seg ned.

LAMMET FLYTRAFIKKEN: Utbruddet fra Eyjafjallajökull i 2010 fikk alvorlige konsekvenser for europeisk luftfart, og gjorde at «askefast» ble et etablert begrep.
REUTERS

Dersom utbruddet først kommer, kan det imidlertid få enorme dimensjoner.— I utbruddet i 1362 skjøt Ørafajökull ut mellom 10 og 20 kubikkilometer med aske, sier Selbekk.

Dette tilsvarer fire millioner olympiske svømmebasseng fylt til randen, og er mer enn nok til å skape globale problemer.

Til sammenligning var utbruddet på 0,27 kubikkilometer fra Eyjafjallajökull nok til å lamme flytrafikken i 2010.

Europa i faresonen

Selbekk får støtte fra professor Kuvvet Atakan ved UiB.

— Bardarbunga er kjent for eksplosive utbrudd. Her risikerer vi at aske og vann spys høyt opp i luftlagene, slik at flytrafikken rammes, sier professoren.

Han oppfordrer folk som skal ut på reise om å følge med.

— Et utbrudd behøver ikke få konsekvenser. Men faren er at vi kan få et utbrudd som i 2010, eller et som er langt større. Dette er en svært kapabel vulkan, og den har ikke hatt utbrudd siden 1910. I verste fall kan større deler av Europa bli rammet, sier Atakan.

Kan komme plutselig

Askemengden vil avhenge blant annet av hvor lenge utbruddet pågår, noe som er vanskelig å anslå i forkant.

— Det korteste vulkanutbruddet på Island var 30 minutter, mens de lengste har pågått i ni til tolv måneder historisk sett. Dette avhenger av om vulkanen får påfyll fra dypere systemer, sier Selbekk.

Selve utbruddet kan også komme overraskende. Dette skyldes at forskerne mangler data, fordi forrige utbrudd skjedde for over hundre år siden.

— Vi vet ikke 100 prosent hva som er signalet for at detkommer et utbrudd. Dette kan være forandringer i jordskjelvaktivitet, eller atjordskjelvsignalene endrer seg. Derfor er det mulig at et utbrudd kommer overraskende, sier Selbekk.

Vil fly i aske

Knut Morten Johansen, informasjonssjef SAS, ønsker å berolige selskapets kunder. Han forteller at flyselskapene nå er langt bedre rustet.

— Vi konstaterer at det ikke er et utbrudd enda, men vi besitter god erfaring fra forrige gang, sier informasjonssjefen.

Han har stor tro på at selskapet vil kunne opprettholde trafikken, dersom det oppstår en lignende situasjon som i 2010. Den gang ble 4800 SAS-flyvninger avlyst, og 600.000 passasjerer ble berørt. Til sammen tapte SAS 700 millioner kroner på grunn av asken.

— Situasjonen er forskjellig fra forrige gang. SAS har for sine flytyper fått godkjennelse for å kunne operere i medium askekonsentrasjon. Ved samme situasjon som i 2010 ville flytrafikken blitt påvirket i langt mindre grad, sier Johansen, som oppfordrer kundene til å reise som normalt.