Det er de første lokalvalgene i landet etter at Vladimir Putin rykket tilbake på plassen som president.

En rekke myndigheter på forskjellige nivåer skal velges i nesten alle landets regioner. Men de største byene Moskva og St. Petersburg er blant dem som ikke velger denne søndagen.

— Det viktigste poenget med denne ene dagen med valg er at etter en pause på åtte år, holder vi valg på de øverste tjenestemennene i regionene, valg på guvernører, sier valgkommisjonens viseformann Leonid Ivlev i en kommentar til russisk TV.

Daværende president Putin innførte ordningen med presidentutnevelse av guvernørene etter det dødelige terrorangrepet på en skole i Beslan i 2004, angivelig for å hindre separatisme og kriminalitet.

Loven ble kritisert av mange, og Dmitrij Medvedev underskrev en lov som gjeninnførte valg av regionguvernører rett før han gikk av som president i mai i år.