• FOTO: Kathy Kmonicek

«Gale Carl» kommer til kort

Guvernørvalget i New York kan vise Tea Party-bevegelsens svakheter.