Beslutningen om å stanse støtten til sykehuset — som så langt har fått millionbeløp i pengestøtte - ble tatt etter at UD fikk redegjørelser fra hjelpeorganisasjonen Norwac og gjort egne undersøkelser, melder NRK.

— Vi har konkludert med at usikkerheten rundt dette sykehuset er såpass stor at vi ønsker å avslutte Utenriksdepartementets støtte til dette sykehuset gjennom Norwac, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Støtten skal isteden overføres til andre prosjekter inne i Syria der man er sikre på at ingen regler for humanitær bistand brytes.

— Våre undersøkelser viser at IS har inspeksjoner inne på sykehuset. De bestemmer nå også bønneritualer, kjønnssegregering og kleskodeks inne på sykehuset, sier Brende.