Fartøyet falt i havet etter å ha levert forsyninger til personalet på Den internasjonale romstasjonen ISS.

Eieren av romskipet er det private selskapet SpaceX, og det er første gang et privateid romskip har vært koblet til ISS.

Reisen er blitt hyllet som et pionerprosjekt innen den private romfartsindustrien, og SpaceX vil nå trolig få i oppgave å bringe flere forsyninger til romstasjonen.