Atomkraftverket har ikke dokumentert at visse sikkerhetsfunksjoner oppfyller myndighetenes krav, ifølge den svenske Strålsäkerhetsmyndigheten.

— Vi har bemerket at vedlikeholdet man har drevet på kraftverkets dieselgeneratorer og gassturbiner, ikke holder det nivået vi hadde ventet, sier Leif Karlsson, avdelingssjef i Strålsäkerhetsmyndigheten.

En beslutning om øyeblikkelig stopp er ikke tatt tidligere, i hvert fall ikke de siste årene, ifølge avdelingssjefen. Men han understreker at situasjonen ikke er akutt og at stengingen ikke er utløst av en konkret hendelse.

Uenige om vedlikehold

— Det alvorligste er at vi har ulike syn på hvordan de skal vedlikeholde sikkerhetssystemene, sier Karlsson, som kan opplyse at kraftverket selv mener at vedlikeholdet er godt nok.

Oskarshamn ligger på den svenske Østersjøkysten cirka 300 kilometer sør for Stockholm.

Reaktoren som har måttet stenge, kalles O2, og er én av kraftverkets i alt tre reaktorer. Den har vært i drift siden desember 1974. Reaktoren står nå overfor omfattende moderniseringer, som skjer etappevis.

En dieselgenerator ble ikke vedlikeholdt som planlagt i 2011, noe som nå må gjøres. På en annen generator skal det gjennomføres en 48 timer lang test av tåleevnen.

Svært viktig strøm

Karlsson understreker hvor viktig det er at dieselgeneratorene virker hvis det skulle inntreffe noe som gjør at den vanlige strømtilførselen blir brutt.

— Det er veldig viktig at disse fungerer hvis noe skjer. Når det gjelder dieselgeneratorene skal man gjennomføre større vedlikeholdstiltak hvert sjette år. Det har man valgt å utsette, noe vi ikke synes er akseptabelt, sier Karlsson.

Andre deler lider under at de er blitt gamle og trenger hyppigere vedlikehold, noe som heller ikke er blitt gjennomført.

— Strømavhengigheten er ekstremt viktig for reaktorene. Det var ett av hovedproblemene som inntraff i Fukushima (ulykkesrammet japansk atomkraftverk, red.anm.). Har man ikke disse systemene, kan man ikke tilføre vann til reaktoren, sier Karlsson.