Det viser en stor undersøkelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), skriver Politiken.

Årsaken er at de ferske lærerne har med seg den mest oppdaterte kunnskapen om hvordan gi barn leseferdigheter, forteller Katja Munch Thorsen, leder av EVA.

Ikke tilstrekkelig

— Å tro at undervisningen alltid blir god dersom læreren har masse erfaring, er feil. Det er ikke tilstrekkelig, sier Thorsen til Politiken.

EVA-undersøkelsen bygger på leseresultater hos 18.892 elever, som har avlagt prøver i de nasjonale lesetestene i en periode over to år, mens de gikk i 4. til 6. klasse.

Målt på leseferdigheter har elever som har hatt en nyutdannet lærer kommet nesten en måned lenger enn elever som har en lærer med seks til 30 års erfaring. Gapet er enda større mellom elvene med nyutdannede lærere og elver med en lærer med over 30 års erfaring.

Overraskende

Resultatene overrasker noen av Danmarks ledende forskere på området, blant dem Peter Allerup ved Aarhus Universitet.

— En forskjell på en til to måneder er mye, og det er svært bemerkelsesverdig. Det er en gledelig nyhet, fordi det illustrerer at det er det faglige innholdet som har betydning for elevenes leseevne, sier han til Politiken.

Undervisningsminister Christine Antorini erkjenner at det er et stort behov for etterutdanning av lærere.

— Derfor har vi i den nye folkeskolereformen satt av en milliard kroner til etterutdanning av lærere, slik at vi kan få løftet kompetansen, sier Antorini.