Søreide, som kan bli Norges nye utenriksminister, sier til NRK at forespørselen er gått til mange land som en direkte oppfølging av Sikkerhetsrådets vedtak om at kjemiske våpen i Syria skal destrueres.

— Det er i alle tilfeller en komplisert sak, og det er en stor helhet hvor man må vurdere både hva Norge kan bidra med, risiko og hva andre land i så fall skal bidra med sammen med Norge, og den helheten sitter jo ingen med nå annet enn at man har begynt å jobbe med å skaffe seg oversikt over de forskjellige delene av dette, sier Søreide.