Kraftig jordskjelv

Et svært kraftig jordskjelv rammet søndag de sentrale delene av Chile.