- EU-kommisjonen vil ha veto over grensekontroll

EU-kommisjonen forbereder en lovendring som vil frata regjeringene i EU-land suverenitet over grensekontrollen, skriver avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung.