Kvegkadavere kan spre kugalskap

Britiske myndigheter må kanskje grave opp kadaverne av kyr som ble avlivet på grunn av munn- og klovsykeepidemien. Ekspertene frykter at kadaverne også kan være smittet av kugalskap og kan spre smitten gjennom grunnvannet.