- Utlever bin Laden eller ta følgene

Pakistan gir Taliban-regjeringen i Afghanistan en frist på tre dager til å utlevere Osama bin Laden.