Israel vil kjøpe luftvernraketter av Tyskland

Israel ønsker å kjøpe luftvernraketter av Tyskland som beskyttelse mot et eventuelt angrep fra Irak.