Israel ønsker seg EU-medlemskap

Den israelske utenriksministeren Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel til medlem i EU.