USA vil svekke krigsforbryterdomstol

London: USA har innledet en massiv kampanje for å vingestekke den nye permanente internasjonale krigsforbryterdomstolen (ICC) ved hjelp av press og trusler.