Midtøsten-debatt på do

Midtøsten-konflikten dominerer nyhetsbildet og medier. Nå skal du heller ikke få fred for problematikken når du er ute på byen og må avlegge et nødvendig besøk på do.