Mistanke om munn- og klovsyke i Danmark

Tre kuer på en gård ved Vejle i Danmark mistenkes for å ha munn- og klovsyke.