Mulig med store CO2-kutt

Ifølge FN er det både teknologisk og økonomisk mulig å få til store reduksjoner i verdens CO2-utslipp de nærmeste tiårene.