Blair frykter atomterror

Angrepene mot USA viser at internasjonale terrorister ikke skyr noen midler. Får de tak i kjemiske eller kjernefysiske våpen, vil de bruke dem, sier Tony Blair.