For dårlig saksbehandling

Et av de største problemer for asylsøkere er dårlig saksbehandling. Både i Norge og i Storbritannia klager flyktningene på behandlingen de får av immigrasjonsmyndigheter og ankeinstanser.