Klagar Petersen for info-feil til Stortinget

Foreninga for utanlandske journalistar i Noreg skuldar nå utanriksminister Jan Petersen for ikkje å ha oppfylt informasjonsplikta overfor Stortinget.