USA med aktivt diplomati for å løse Korea-krisen

Bush-administrasjonen engasjerte seg fredag i en storstilt politisk offensiv for å finne en løsning på den akutte krisen med Nord-Korea etter at Pyongyang-regimet har trukket seg fra Ikkespredningsavtalen (NPT).