Høyrøstet iransk 1. mai-demonstrasjon

Tusenvis av iranske arbeidere protesterte kraftig mot regjeringens arbeidslivspolitikk da de samlet seg til en av de mest markante 1. mai-demonstrasjonene på lenge.