Vanskelig å forutsi hvem som blir terrorister

Det er vanskelig å si noe om hvilke sosiale miljøer islamistiske terrorister kommer fra, fordi det er mange ulike typer mennesker som tiltrekkes av ekstrem islamisme.