Regjeringa teier om Greves arvtakar

Den norske regjeringa nektar å opplyse om kven dei har lansert som nye norske dommarkandidatar til menneskerettsdomstolen i Strasbourg.