Gir Sikkerhetsrådet frist til tirsdag

USA og Storbritannia ber medlemmene av FNs sikkerhetsråd gjøre seg opp en mening om en ny Irak-resolusjon til tirsdag.