Kaczynski tatt i ed som polsk president

Konservative Lech Kaczynski ble fredag tatt i ed som ny president i Polen.