Våpenstrøm til de palestinske områdene

Egypt har med bistand fra Israel sendt store mengder våpen til de Fatah-kontrollerte sikkerhetsstyrkene på Gazastripen.