Bush har utpekt høyesterettsjustitiarius

USAs president George W. Bush har utpekt John Roberts som ny høyesterettsjustitiarius.