- Dropp Israel-fiendtlig støtte

USAs utenriksminister Colin Powell startet sitt besøk i Midtøsten med å be Syria slutte å støtte anti-israelske grupperinger.