Intet demokrati uten shiaer

Etter tre årtiers tvungen passivitet reiser det shiamuslimske flertallet i Irak hodet og gjør krav på en dominerende stilling i styret etter Saddam. Vesten gjør klokt i å ta shiaene alvorlig.