— Jeg gjentar min oppfordring om å respektere retten til fredelig forsamling slik den er fastslått i internasjonal humanitær rett, skriver Pillay i en pressemelding.

— Jeg ber også om en øyeblikkelig, uavhengig gransking for å fastslå fakta og ansvar, inkludert for mulig bruk av overdreven makt, og for å fastslå ansvaret for de dødelige sammenstøtene, tilføyer hun.