• SYNAGOGEN: 80 mennesker var samlet til konfirmasjonsfest i menighetshuset bak denne synagogen da en yngre mann kom sjanglende opp Krystalgade. På kloss hold trekker han en pistol, dreper én mann og sårer to politifolk. De skyter tilbake, men hindrer ikke gjerningsmannen i å flykte.

Lurte politiet ved å spille full

Sjanglet opp til de væpnede politibetjentene før han trakk pistolen på kloss hold.