Spania ikke til å kjenne igjen

Få steder har et regjeringsskifte fått større effekt. Spania er i voldsom endring på en rekke områder.