Fischer innrømmer feil i visaskandalen

— Der det er mennesker, blir det begått feil. Jeg er den siste som er feilfri.