Fritt frem for ulovlig hogst

Verdens nasjoner blir ikke enige om tiltak mot ulovlig skogdrift. Men miljøvernminister Børge Brende vurderer norsk forbud mot import av ulovlig hogd tømmer.