Mikke Mus rekruttert av Hamas

Den islamistiske palestinske gruppen Hamas har rekruttert Mikke Mus til propaganda for islamsk verdensherredømme og væpnet kamp på palestinsk barne-TV.