• STORT POLITIOPPBUD: Myndighetene har satt inn store politistyrker i Xianjiang-provinsen.

Kaos og sammenstøt

Væpnet med køller, kjøttøkser og steiner sverger han-kinesere å hevne angrep fra uigurer i Xinjiang. Situasjonen i regionhovedstaden Urumqi betegnes som kaotisk.