- Rakettskjold gir økt beskyttelse

Regjeringen slutter seg til NATO-formuleringer om at det planlagte amerikanske rakettskjoldet vil gi Europa bedre beskyttelse.