Uganda: Skaff do eller gå i fengsel

Helseinspektører i det østlige Uganda har pågrepet 70 menn fordi husene deres ikke hadde noen form for toalettfasiliteter.